Podmínky a honorář

První vstupní konzultace v délce do 50minut

Konzultace jednotlivě v délce do 45-50 minut

Pravidelné terapeutické setkání

Partnerská nebo rodinná psychoterapie

Skupinová psychoterapie dospělých v délce trvání 90 minut

Skype terapie:

Přednášky dle individuální dohody

1200,-Kč

1200,-Kč

1200,-Kč

1700,-Kč

500,-Kč

1200,- Kč

Víkendy, mimo pracovní dobu příplatek 300 Kč.

IČ: 04159225

Bankovní spojení: 2700812025 /2010    FIO banka

Platby pouze převodem na účet.

Služby jsou nabízené jen po předchozím objednání, Krátké objednací termíny.

Zrušení objednání a storno poplatky:

Zruší-li klient objednanou službu nejméně 2dny (48hodin) před jejím plánovaným uskutečněním, uhradí polovinu. Jinak uhradí za neuskutečněné sezení celou částku.
Délka jednoho sezení je cca 50 minut. Prodloužená konzultace nad uvedený čas do délky 90 minut se hradí jako cena dvou konzultací.