V průběhu léta jsem dojížděla k vám do poradny v Praze. S terapií u vás jsem byla spokojena,  a to velmi. Báječně umíte naslouchat a poté klást otázky,které posunují zpověd a dialog dále. Určitě jsem myslela na další pokračování našich sezení, moje vytíženost mi momentálně nedovoluje časté cesty do Prahy. I když- člověk nikdy neví. Přejí vám mnoho úspěchů v práci. S.T.