Byla jsem vedouci projektu, který byl realizovaný týmem odborníků v roce 2006-2008 pro nezaměstnané lidi celého Karlovarského kraje s názvem „Návrat do práce“. Projekt absolvovalo 500 klientů. Pani Erika vedla semináře zaměřené na rozvoj schopností najít si zaměstnání, zvládnout osobní prezentaci a zdokonalit komunikační schopnosti. Odborný a lidský přístup paní Eriky k týmu i k jednotlivcům ve skupině považuji za pilíř úspěchu našeho projektu. Ing. S.T.