Jednou klopýtnete. A chcete se znovu postavit. Najednou zjistíte, že jste na všechno úplně sami.  Když nemáte peníze, nějak se Vám z vašeho okolí vytratí –  jak přátelé tak i rodina.  A ani stát Vám nepomůže. Dostaví se deprese a pocit osamocení. Ale pokud najdete správného člověka, tak se začnete vracet zpět na správnou cestu. A najdete si nové přátele a vytvoříte si novou rodinu. O to cennější, že víte, že lidé, kteří Vás nyní  obklopují,  jsou opravdovými přáteli a rodina je rodinou ve špatném i zlém. Tím správným člověkem pro mne byla paní Mgr. Erika Benická, která mi svým citlivým přístupem pomohla najít ztracené. Děkuji. K. M. Praha