IPS

Individuální psychoterapie probíhá v pravidelném setkávání se s terapeutem podle předem domluveného času a četností. Nejoptimálnější počet je minimálně jednou za týden. Cílem je vyřešit problémy, s kterými se klient potýká, nebo pozitivně ovlivnit psychické i psychosomatické potíže. Cílem může byt i práce na sobě, sebepoznání a seberozvoj své osobnosti.

 

Nejčastěji mně klienti vyhledávají s typy potíží:

  • Stavy smutku, deprese, strach, úzkost, psychický stav nepohody, ztráta zájmů a celkové vitality, pocit vyhoření
  • Psychosomatické a somatické problémy
  • Partnerské vztahy, rozchody, nevěra, konflikty ve vztazích s okolím
  • Rozvodové situace, řešení potíží ve vztahu k dětem, k partnerovi
  • Osobnostní seberozvoj, sebevědomí, sebepoznání
  • Sportovci, vnímané výkyvy v soustředění se, ve výkonu, vztahy v teamu
  • Cizinci – přestěhování se z domova za studiem, prací
  • Návraty z protialkoholické léčebny do domácího prostředí, zvládání abstinence