Psychologie pro děti

Rodiče, kteří chtějí poradit, jak výchovně co nejlépe zvládnout problém, s kterým se dítě potýká, objednávají se na konzultace, které se zúčastní rodič a také dítě. Vzhledem k charakteru problému a individualitě dítěte se v průběhu konzultace zjistí, zda je vhodná možnost  pokračovat v pravidelných terapeutických setkáních a to buď individuální psychoterapii (pro dítě), nebo skupinové psychoterapii (dle aktuální nabídky skupin), nebo v  rodinné psychoterapii.

Nejčastěji mně klienti vyhledávají s typy potíží u dětí:

  • Neorganické enurézy, koktavost, tikové poruchy, poruchy spánku, somnambulismus
  • Problémové chování, drobné krádeže v domácím prostředí, nebo mimo něj, šikana
  • Obezita a problémy s nadváhou