Rodinná psychoterapie

Rodinná terapie probíhá ve formě pravidelného setkávání terapeuta společně s celou rodinou, dle domluveného času a četností. Optimální frekvence je jednou za 14 dní. Rodina je malá skupina vztahově propojuje jednotlivé členy rodiny, rozděluje odpovědnosti, povinnosti a vzájemnou pomoc. Někdy vzniknou ve vztazích potíže, naruší se příznivost emocionálního klimatu, jednotliví členové se necítí bezpečně, vznikají konflikty. Vzájemná vztahová propojenost způsobuje, že problém, kterým trpí jeden člen, zasahuje vzájemně všechny a naopak. Cílem společně nacházet cesty k vzájemnému porozumění, zlepšení komunikace a uzdravování vztahů a emočního prostředí v rodině.