Psychologie pro seniory

Senior se často potýká se situací ztráty svých blízkých, partnera,  vnímá úbytek svých původních kognitivních, fyzických schopností,, nebo se ocitne v sociální izolaci a uzavírá se sám v prostředí svého bytu. V seniorském věku se zvyšuje u člověka citlivost pro emoční prožitky a snižuje hranice limitu pro zvládání stresu. Často nemá možnost sdílet svoje životní situace. V kratších cca 30 minutových pravidelných setkáních, empatický a emočně podporujících rozhovorech, nebo v setkáních  zaměřených na trénink kognitivních a paměťových schopností ( udržení si duševní vitality). Někdy přicházejí dospělé děti seniorů, kteří chtějí poradit, jak nejlépe zvládnout problém, vznikající v soužití s rodiči, v tom případě vhodnější  rodinná terapie.