Párová psychoanalytická psychoterapie

Párová terapie probíhá ve formě pravidelného a společného setkávání se s terapeutem a oběma partnery, dle domluveného času a četností. Optimální frekvence je jednou za 14 dní. Cílem párové terapie je zkvalitnit vztah páru, vzájemné fungování v něm, lépe se poznat a porozumět si. V případě, když pár zjistí, že vztah je vhodné ukončit, terapií se umožňuje harmonický způsob rozchodu.