Krizová intervence

Psychoterapeutická intervence je pomoc poskytovaná klientovi v krizové, v tíživé osobní situaci, která je pro něj traumatizujícím zážitkem.Traumatizující zážitek hraničí s ohrožením vlastního života a duševní integrity. Klient může zažít situaci, kdy je svědkem, nebo obětí napadení, prožívat ztrátu blízké osoby, zážitek autonehody, nebo sebevražedné pokusy a podobně. Krizová intervence je odborná pomoc zaměřená pouze na zmírnění tíživé situace, stabilizuje duševní stav. Frekvence setkání individuálně dle domluvy, počet nepřesahuje obvykle 5-8 setkání.