psychologie u orloje – sluzby

Krizová intervence

Psychoterapeutická intervence je pomoc poskytovaná klientovi v krizové, v tíživé osobní situaci, která je pro něj traumatizujícím zážitkem.Traumatizující zážitek hraničí s ohrožením vlastního života a duševní integrity. Klient může zažít situaci, kdy je svědkem, nebo obětí napadení, prožívat ztrátu blízké osoby, zážitek autonehody, nebo sebevražedné pokusy a podobně. Krizová intervence je odborná pomoc zaměřená pouze…

Individuální psychoanalytická psychoterapie

Individuální psychoterapie probíhá v pravidelném setkávání se s terapeutem podle předem domluveného času a četností. Nejoptimálnější počet je minimálně jednou za týden. Cílem je vyřešit problémy, s kterými se klient potýká, nebo pozitivně ovlivnit psychické i psychosomatické potíže. Cílem může byt i práce na sobě, sebepoznání a seberozvoj své osobnosti.   Nejčastěji mně klienti vyhledávají…

Párová psychoanalytická psychoterapie

Párová terapie probíhá ve formě pravidelného a společného setkávání se s terapeutem a oběma partnery, dle domluveného času a četností. Optimální frekvence je jednou za 14 dní. Cílem párové terapie je zkvalitnit vztah páru, vzájemné fungování v něm, lépe se poznat a porozumět si. V případě, když pár zjistí, že vztah je vhodné ukončit, terapií…

Rodinná psychoterapie

Rodinná terapie probíhá ve formě pravidelného setkávání terapeuta společně s celou rodinou, dle domluveného času a četností. Optimální frekvence je jednou za 14 dní. Rodina je malá skupina vztahově propojuje jednotlivé členy rodiny, rozděluje odpovědnosti, povinnosti a vzájemnou pomoc. Někdy vzniknou ve vztazích potíže, naruší se příznivost emocionálního klimatu, jednotliví členové se necítí bezpečně, vznikají…

Psychologie pro děti

Rodiče, kteří chtějí poradit, jak výchovně co nejlépe zvládnout problém, s kterým se dítě potýká, objednávají se na konzultace, které se zúčastní rodič a také dítě. Vzhledem k charakteru problému a individualitě dítěte se v průběhu konzultace zjistí, zda je vhodná možnost  pokračovat v pravidelných terapeutických setkáních a to buď individuální psychoterapii (pro dítě), nebo…

Psychologie pro seniory

Senior se často potýká se situací ztráty svých blízkých, partnera,  vnímá úbytek svých původních kognitivních, fyzických schopností,, nebo se ocitne v sociální izolaci a uzavírá se sám v prostředí svého bytu. V seniorském věku se zvyšuje u člověka citlivost pro emoční prožitky a snižuje hranice limitu pro zvládání stresu. Často nemá možnost sdílet svoje životní…

Semináře

Semináře jsou tématicky vytvořené a vedené jedním lektor, nebo týmem odborníků. Přihlásit se můžete jednotlivě, nebo celá skupina. Semináře mají vždy část informační a část praktickou, zážitkovou. Firmy, které mají zájem objednat si celý seminář, si můžou po domluvě upravit dle potřeb  témata, i  čas realizace. (například jeden víkendový, nebo kratší navazující pravidelné večerní setkání).…